Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Sienkiewicz

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw. Wyceny sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi. Zakres usług obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych, analiz rynku nieruchomości, doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości, ekspertyz bankowo-hipotecznych, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny mienia zabużańskiego oraz wyceny przedsiębiorstw. Dzięki stałej współpracy z szeregiem specjalistów z różnych dziedzin, m.in. prawa, budownictwa, leśnictwa, finansów i rachunkowości, możemy podjąć się realizacji trudnych i niestandardowych zleceń. Stale rosnące doświadczenie oraz ciągłe doskonalenie zawodowe pozwala nam na sporządzanie rzetelnych i starannych opracowań związanych z określeniem wartości nieruchomości i przedsiębiorstw. Obsługujemy rynek całego województwa warmińsko–mazurskiego. Podejmujemy się realizacji zleceń również na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu.

Dane firmowe

Adres:

ul. Kołobrzeska 13/304
10-444 Olsztyn

NIP:

7393413664

Adres korespondencyjny

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Mariusz Sienkiewicz

Adres: ul. Kołobrzeska 13/304

10-444 Olsztyn

O firmie

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO MARIUSZ SIENKIEWICZ

Założycielem kancelarii jest rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Mariusz Sienkiewicz, posiadający uprawnienia zawodowe nr 5355 w zakresie szacowania nieruchomości nadane w 2011 r.

WYKSZTAŁCENIE

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, uzyskany tytuł magistra inżyniera na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2009 r.
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia podyplomowe Bankowość Hipoteczna i Rynek Nieruchomości, 2012 r.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie

 UPRAWNIENIA ZAWODOWE I CERTYFIKATY

 • Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5355 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związku Banków Polskich, Certyfikat zdania egzaminu nr 45/2012
 • Kurs specjalistyczny „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2017 r.
 • Wpis na listę biegłych sądowych w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie i Sądzie Okręgowym w Elblągu


Formularz kontaktowy

 
  ___  ____  _____  _  _ 
 / _ \ | _ \ | __ \ | | | |
 | (_) | | |_) | | | | | | |__| |
 > _ < | _ < | | | | | __ |
 | (_) | | |_) | | |__| | | | | |
 \___/ |____/ |_____/ |_| |_|
                 
                 

Lokalizacja